विधवा व निराधार महिलेला मालसाने मिळवून दिला न्याय..

निराधार व विधवा महिलेला न्याय मिळवून देण्याकरिता मी नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष या नात्याने संघटनेमार्फत तहसीलदार उमरखेड यांना निवेदन दिला होता.
तहसीलदार उमरखेड यांनी अद्यापही दखल न घेतल्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी साहेब यवतमाळ यांना दिनांक 25-01 -2024 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ समोर उपोषणाला बसत असल्याबाबत दिनांक 23-1-2024 रोजी निवेदन दिले असता जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी सदर निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन उपविभागीय अधिकारी उमरखेड व तहसीलदार उमरखेड यांना लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले व आम्हाला उपोषण न करण्याची विनंती केली.आज हे सिद्ध झाले आहे की मालसा फक्त विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करणारी संघटना नसून सामाजिक कार्यात सुद्धाधा अग्रेसर आहे. मला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे संघटनेचे अध्यक्ष आदरणीय Adv. अशोक सर बेद्रे ,सहसचिव दीपक सर घाटकर व संघटक तुषार राऊत सर यांचे मनापासून आभार 💐

आपलाच
अरशद खान
नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष मालसा

About the Author

Deepak Ghatkar

Joint Secretary, MLSA, Maharashtra State and Founder Member of Mahavidhi Law Students Assocation, Maharashtra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these