🎓✊ मालसा इम्पॅक्ट🎓✊

मालसाच्या मागणीला परत एकदा यश दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च शिक्षण संचालनालय येथे डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर साहेब यांची सदिच्छा भेट घेण्यात आली होती,सदर बैठकीत पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती योजना तसेच राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती तसेच अश्या एकूण १४ शिष्यवृत्त्यांच्या योजनांचे संदर्भात थकीत हफ्ते जमा करावे याबबत महत्त्वपूर्ण सकारात्मक चर्चा झाली असता,आज पासून विद्यार्थ्यांच्या अकाउंट मध्ये स्कॉलरशिपचे हप्ते जमा होणे सुरू झाले आहेत🔥🔥✌✌

About the Author

Deepak Ghatkar

Joint Secretary, MLSA, Maharashtra State and Founder Member of Mahavidhi Law Students Assocation, Maharashtra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these